ZoomCharts ar LIAA dodas uz Londonu

Jan 03, 2018

2017.gada 2.-3.novembrī SIA “Data Visualization Software Lab” piedalījās starptautiskā konferencē “Data Visualization Summit 2017”, kas norisinājās Londonā, Lielbritānijā. Uzņēmums konferencē demonstrēja savu produktu ZoomCharts. Uzņēmums starptautiskajā konferencē piedalījās ar LIAA finansiālu atbalstu.

2016.gada 6.decembrī SIA "Data Visualization Software Lab" un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra noslēdza līgumu Nr.SKV-L-2016/973 par ERAF līdzfinansējuma saņemšanu pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" ietvaros.

 

 

Subscribe to news

Subscribe to our newsletter and be among the first ones to receive updates about latest developments, releases and other useful information that will help you get the most of our visuals.

Online Examples

See various ZoomCharts exmaples in our online examples gallery. Each of examples has sample source code exposed.

See ZoomCharts examples

ZoomCharts Pricing

ZoomCharts licensing is transparent and simple, yet widely configurable to fit your company's needs and budget.

See pricing

Analyze your Google Sheets data with ZoomCharts Spreadsheet Analytics

ZoomCharts Spreadsheet Analytics is a tool that allows you to receive an instant interactive report out of your spreadsheet data just by browsing that... Read More

Jan 05, 2017

Turn your spreadsheets into interactive reports in seconds

We introduce Spreadsheet Analytics. That means there is a new way to visualize and explore your spreadsheet data. Spreadsheet Analytics is an application build... Read More

Nov 09, 2016